Ve chvíli, kdy zamoření štěnicemi dosáhne určité úrovně, ani ty nejlepší metody často nenaplní očekávání. Buď jsou časové nároky na likvidaci štěnic nepřípustné (může trvat týdny až měsíce), nebo budou obyvatelé či hosté mít pouze pár týdnů až měsíc klidu než budou zase pokousaní.  Následující zásah proti štěnicím přinese úlevu zase na další měsíc. Štěnice se však znovu objeví. Tento cyklus likvidace štěnic a objevování se však stále opakuje.

Ačkoliv mohou metody hubení štěnic efektivně redukovat jejich populaci, v některých případech jsou štěnice problémem, který nemá konce. Obyvatelé, manažeři ubytovacích zařízení, správcovské společnosti, SVJ a také samotné odborné firmy běžně uznávají, že dezinsekce štěnic může být často neuspokojující.

Proč jsou však štěnice tak náročné na likvidaci? Důvody jsme rozdělili do devíti následujících sekcí.

1. Štěnice není lehké objevit při velmi nízkém zamoření

Lidé žijící v zamořených domácnostech si často neuvědomí, že mají problém se štěnicemi, dokud populace štěnic nedosáhne vysoké úrovně. Pokud již nemají zkušenost s pokousáním, mnoho lidí nerozpozná, že jde o kousnutí od štěnic, protože kousnutí probíhá bezbolestně a reakce se nemusí objevit po dobu několika dní. Kousance jsou často špatně diagnostikované také lékaři, kteří je mohou označit za plané neštovice, alergie, kousnutí od blech, svrab apod. Někteří lidé po pokousání neprojevují absolutně žádné viditelné symptomy. Nemusí si tak ani uvědomit, že mají štěnice, dokud je opravdu nevidí, nebo nezaznamenají malé krvavé stopy na posteli. Štěnice nejsou díky velmi tajnému životnímu stylu často objeveny, dokud jejich populace nedosáhne vysokých čísel a nestala se velmi dobře zabydlenou uvnitř objektu.

Jak již bylo zmíněno, štěnice žijí svým tajným životním stylem a jsou velmi malé. To je dělá velmi náročnými na objevení ve chvíli, kdy se poprvé dostanou do objektu a také těžce hubitelnými. Velmi nízká zamoření štěnicemi mohou být jednoduše přehlídnuta i trénovaným technikem. Vajíčka jsou velmi malá (1mm), téměř neviditelná na světlém povrchu a často jsou skryta. První nymfální stádium není o moc větší (1,45mm), dokáží se protáhnout i tou nejmenší trhlinkou v matraci, nebo švem. Poslední nymfální stádium štěnice a dospělec jsou o poznání větší (3-5,6mm). Jsou však tak placaté, že se mohou zasunout do mezery o velikosti jen o trošičku větší, než je tloušťka platební karty.

Štěnice se primárně krmí v noci a ve dne jsou skryté. Jako první začnou obývat místa, ve kterých jsou nejméně vyrušovány a nejsou viditelné (v útrobách postele, za podlahovými lištami, za čelem postele, pod nebo za nábytkem). Často až po jejich velmi dobrém zabydlení začnou okupovat švy matrací a rohy matrací. Cestujíc až 6 metrů za hostitelem a občas i více, mohou trávit den velmi daleko od postele. Štěnice se neukrývají pouze v postelích, ale také v nábytku, škvírách a spárách, dírách ve zdech, pod kobercem, na záclonách i v oblečení. Bez krmení dokáží vydržet i měsíce.

Z těchto důvodů se zamoření štěnicemi často stane vysokým a rozšířeným před zavoláním odborné firmy. Ve chvíli, kdy zamoření dosáhne takové úrovně, jsou reálná čísla štěnic, jejich úkryty (mnohdy velmi daleko od postele), a skupiny brzy vylíhlých vajíček velmi těžce hubitelnými a stávají se tak velkou výzvou.

2. Monitorovací zařízení nejsou efektivní

Deratizační firmy jsou vybaveny monitorovacími zařízeními pro škůdce jako jsou švábi, skladištní škůdci a mouchy. K monitorování v kritických místech jsou používány lepové pasti, světelné lapače nebo feromonové pasti. Tato monitorovací zařízení jsou pravidelně kontrolována, zda jeví aktivitu hmyzu. Přestože jsou lepové pasti občas používány k monitorování štěnic, jejich efektivita je velmi nízká.

Specializované monitorovací metody včetně zahřívacích podložek vybavených balónky napuštěnými teplou vodou, lepové pasti se syrovým masem nebo krví a suchý led (pro generování CO2) se nikdy v monitorování štěnic neosvědčily.

Dostupná zařízení na monitorování škůdců zatím nelze využít k efektivnímu monitoringu štěnic. Doufejme, že efektivní zařízení na monitorování štěnic bude vyvinuto v blízké budoucnosti . Do té doby je hlavním detekčním zařízením vizuální detekce štěnic, jejich kousance a krvavé skvrny.

3. Štěnice mohou znovu zamořit původní prostory nebo se rozšířit do nových míst

Štěnice mohou být znovu zavlečeny do již ošetřených místností v oblečení, zavazadlech nebo použitých postelích a jiném nábytku. Mohou také migrovat z jednoho bytu do druhého skrz elektrické rozvody, trubky i stoupačky. V mnoha případech může docházet k opětovnému zamoření ze sousedních bytů.

4. Štěnice je problémové likvidovat

Vajíčka štěnice je extrémně těžké objevit, odstranit či zabít. Nedostatek efektivních metod kontroly vajíček je největším problémem likvidace štěnic. Mnoho profesionálům dostupných pesticidů je vůči vajíčkům neefektivních. Nehledě na počet uhynulých štěnic v průběhu zásahu jsou vajíčka stále schopna se brzy vylíhnout. Vzhledem k méně než uspokojivým výsledkům efektivity pesticidů, hlavně pokud štěnice nejsou kontaktně ošetřeny, mohou nově líhnoucí se nymfy štěnice jednoduše znovu zamořit ošetřené prostory.

S vajíčky štěnice je však spojeno více problémů. Dospělá samička štěnice pokládá vajíčka pravidelně každý den. Vajíčka jsou velmi těžce objevitelná. V hnízdech jsou vajíčka často pokládána ve skupinách a jsou velmi dobře připevněna k povrchu. Hnízda však nejsou vždy umístěna v místech, kde spíme. Od těchto míst jsou hnízda občas velmi vzdálená. Příkladem mohou být zavazadla, nábytek, za podlahovými lištami, pod rohožkami, za uvolněnou tapetou, v krabicích nebo kdekoliv je umístěno oblečení. Seznam potenciálních míst je velmi dlouhý.

Jindy nemusí být vajíčka v hnízdě položena ve skupinkách. Namísto toho jsou náhodně rozmístěna, často splývají s okolím. Občas to vypadá, jakoby samička pokládala vajíčka kdekoli zrovna potřebuje. Taková vajíčka nejsou spojována s hnízdy. Proto mohou být vajíčka přítomna téměř kdekoliv. V průběhu zásahu tak může být jednoduché přehlídnout pár rozsetých vajíček. Hlavně, když v blízkém okolí není absolutně žádná evidence štěnic. O to horší je najít pouze jedno, nebo dvě, pokud jsou zrovna položena.

Co se tedy stane, pokud nenajdeme všechna vajíčka? Z každého vajíčka, které nenajdeme, se do deseti dní vylíhne nymfa hledající pokrm a nastaví tak kurz k obnovení populace. Představte si, jak velké nebezpečí tak představuje přehlédnutí jediného vajíčka, když k tomu přidáme velký nepořádek.

5. Štěnice nemusí být aktivní po dlouhou dobu

Přestože je pravda, že se nymfy a dospělé štěnice krmí krví, nekrmí se každý den. Ve skutečnosti se štěnice krmí s přestávkami jednoho až dvou týdnů. Po tuto dobu zůstávají ukryté ve svých skrýších, chráněny před většinou hubících metod. Jejich vajíčka se nevylíhnou po dobu 7 až 10 dní od položení. Konečný výsledek je ten, že nové štěnice jsou vystaveny prostředí v průběhu dalších dvou týdnů po provedení dezinsekce.

6. Insekticidní zásahy jsou často neuspokojivé

Moderní insekticidy se ukazují být proti štěnicím neefektivními. Nezávislé výzkumy efektivity dnešních insekticidů proti štěnicím prokázaly zvyšující se rezistenci v terénu nasbíraných vzorků štěnic proti pyrethroidům a dalším druhům insekticidů. Většina testovaných vzorků štěnic měla měřitelnou úroveň rezistence, některé až několik tisíckrát větší.

Většina insekticidů dokáže efektivně zabít štěnice pouze přímým kontaktem. Ale k zabití štěnice není nutné použití insekticidů. Pokud ji již vidíme, můžeme ji rovnou rozmáčknout, vysát nebo ošetřit horkou párou. Opravdová hodnota insekticidů se nachází v jejich reziduálních (dlouhodobých) účincích. Je to možnost likvidace štěnic, které nelze vidět, ve chvíli, kdy se půjdou nakrmit za několik dní či týdnů, včetně nově vylíhnutých štěnic. Bohužel se na efektivitu residuálních účinků nedá v dnešní době spolehnout.

Někteří odborníci věří, že pyrethroidy, jež jsou nejčastějším používaným insekticidem, mají na štěnice repelentní efekt. Mohou tak štěnice vyhnat z ošetřených prostor do hůře dostupných míst, do podhledů nebo dokonce dalších místností či jiného podlaží. Poslední výzkum repelentního efektu však poukázal na konflikt. Některé testy prokázaly, že mají na štěnice repelentní efekt a na některé nikoliv, za použití stejného insekticidu.

7. Nedostatečně školení deratizační technici

Pro mnoho techniků jsou štěnice stále novým škůdcem a často jim chybí znalosti, jak proti štěnicím efektivně bojovat. Neakceptují tak výzvu, kterou štěnice svou biologií a chováním představují. Výsledkem je neproškolení zaměstnanců odborných firem až do okamžiku, kdy se štěnice začne často objevovat v jejich lokalitě nebo mezi jejich klienty. Až poté začíná křivka vzdělávání, která je díky nespočtu výzev a překážek velmi ostrá.  Mnoho dnešních techniků stále nemá dostatečné znalosti o jejich biologii a zvycích. Nevědí, kde přesně štěnice hledat, nestráví dostatek času prohlídkou a ošetřováním prostor, nerozumí ani nutnosti dalších prohlídek a zásahů. Velmi často není dohodnutý následující zásah. Pokud je, není adekvátní a není postaven na biologii štěnice. Výsledkem je mnoho vajíček schopných se vylíhnout a následné obnovení populace.

8. Nedostatečná spolupráce obyvatel, majitelů, SVJ, správců apod.

Častým důvodem neefektivních zásahů proti štěnicím je nedostatek spolupráce zúčastněných stran. Nedostatek spolupráce může mít mnoho podob. Od obyvatel, kteří nechtějí správně plnit přípravu až po majitele, správce nebo SVJ, kteří se neřídí doporučeními odborné firmy.

Spolupráce obyvatel při odborné likvidaci škůdců je rozhodující. Obyvatelé musí vyprázdnit veškeré šuplíky, skříně, noční stolky, vyprat oblečení a povlečení a následně je uskladnit v plastových pytlích (tento krok je na zvážení zasahující odborné firmy a může se lišit s odlišnými případy). Taková spolupráce je nutná k eliminaci štěnic v textiliích a umožní zasahujícímu technikovi přístup pro potřebný efektivní zásah.

Spolupráce ze strany majitelů, správců, SVJ, manažerů hotelů, ubytoven a dalších je také velmi kritická. Povolení k prohlídkám sousedících apartmánů, školení zaměstnanců a náprava stavebně technických nedostatků přispívají k zamezení rozšiřování štěnic. To jsou pouze tři příklady, které mohou majitelé nebo manažeři podniknout. Pokud však nejsou splněny, celá likvidace štěnic je velmi náročná a může být i nemožná.

9. Vysoká očekávání ze strany lidí

Lidé, kteří dosud neměli problém se štěnicemi, dokáží jen velmi obtížně porozumět náročnosti jejich likvidace. Manažeři hotelů, majitelé bytů, správci a další často nechtějí investovat peníze, čas, spolupráci ani trpělivost k tomu, aby bylo dosaženo úspěchu. Obzvlášť pravdou to bývá, pokud se někdo setká se štěnicemi poprvé.

Je běžné, že ti kteří, mají problém se štěnicemi, si nejdříve srovnají ceny odborných firem a vyberou si tu nejlevnější. To je bohužel bude z dlouhodobého pohledu stát více peněz. Štěnice je druh škůdce, který vyžaduje odbornou firmu, která je schopná ve všech aspektech štěnice kontrolovat. To však není při nízkých cenách možné.

Stejně tak je první zkušenost se štěnicemi problém v ubytovacích zařízeních. Reakcí bývá pouze izolace ubytovací jednotky a řešení problému pouze v ní. Namísto řešení potenciálního problému, který vyžaduje intenzivní prohlídky a zásahy v okolních jednotkách či dokonce v celém zařízení. Management často odmítá jakoukoli spolupráci a neprovádí žádné změny nutné ke kontrole štěnic. Deratizační firmě pouze řeknou, že je to jejich práce. Bohužel to není tak jednoduché.

Tento článek byl přeložen z mezinárodně uznávané odborné knihy „The Bed Bug Handbook“ od PINTO & ASSOCIATES.  S povolením od L. J. Pinto. Jakékoli šíření obsahu je bez povolení autorů striktně zakázáno.