Integrovaná ochrana proti škůdcům

V rámci integrované ochrany proti škůdcům pravidelně monitorujeme objekty, analyzujeme rizika výskytu škůdců, navrhujeme nápravná opatření a upravujeme plán podle místních podmínek.

Veškeré dokumenty spojené s integrovanou ochranou proti škůdcům jsou online přístupné na našem klientském portálu.

 • Nulová tolerance ke škůdcům

 • Splnění zákonných i podnikových předpisů

 • Ochrana dobrého jména společnosti

 • IFS, BRC, HACCP a další

 • 24/7 online přístupná dokumentace a pohotovostní servis

 • Postup dle ISO 16636 – služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům

Jaký je postup ochrany?

Pravidelné deratizace hal a skladů

Proaktivní přístup

Naše integrovaná ochrana proti škůdcům je zaměřena na prevenci s dlouhodobou hodnotou. Zavedeme plán ušitý na míru obsahující proaktivní opatření a monitorovací strategie, které budou cíleny na specifická rizika výskytu škůdců. Předejdeme tak včas možným výskytům.

Jak funguje integrovaná ochrana proti škůdcům?

Řekněte STOP škůdcům!

Integrovaná ochrana proti škůdcům je zaměřena na hlavní příčiny výskytu, pomáhá tak předejít budoucímu zamoření.

 • Důkladné prohlídky interiéru i exteriéru budovy

 • Identifikace škůdců a analýza jejich aktivity

 • Ošetření postižených prostor a implementace nápravných opatření

 • Doporučení k omezení výskytu škůdců a předcházení vysoké aktivity

 • Pravidelné hodnocení efektivity servisů

Deratizace obchody

Pro koho je integrovaná ochrana proti škůdcům?

Pro potravinářský i nepotravinářský sektor.


Zanechte nám na sebe kontakt.

V nejbližší době se Vám ozveme.