Základní informace

Velikost: Dospělé myši váží kolem 25 g a mohou dorůst délky až 20 cm od čenichu po konec ocásku.

Barva: Myš domácí má krátkou srst s lehce šedým až černým zbarvením. Bříško je světlejší.

Tělo: Uši a ocas jsou také pokryty srstí, ačkoli mnohem méně, než na zbytku těla.

Trus: Je velikosti cca 5 mm a na obou koncích špičatý.


Jak se zbavit myší?

Při zamoření je nutné využít všech možností v rámci integrované ochrany před škůdci, které jsou nám k dispozici. Ty zahrnují nechemické i chemické metody vedoucí k omezení vhodných podmínek a provedení deratizačního zásahu.

Příklady efektivních metod doporučených servisním technikem:

Zamezení přístupu – Uzavření prostupů, které mohou myši využít k vniknutí do objektu.

Správná sanitace – Uvnitř i okolo objektu musí být dodržena perfektní čistota. Je nutné eliminovat otevřené zdroje vody a potravy, které mohou myši využívat.

Pasti – Mohou být součástí mnoha deratizačních zásahů. Jsou určeny k usmrcení nebo ulovení hlodavců.

Nástrahy – Deratizační technik může zvolit použití vhodných rodenticidů určených k likvidaci hlodavců.


Jak probíhá deratizace myší?

Přijedeme za Vámi v domluvený termín a provedeme důkladnou prohlídku objektu.

Zdokumentujeme veškerou evidenci a aktivitu myší.

Objevíme sanitační a stavebně-technické nedostatky, které by mohly přispívat k jejich výskytu.

Navrhneme nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků.

Zvolíme bezpečnou a efektivní metodu deratizace na míru Vašemu objektu.

Za cca 2 týdny provedeme kontrolu deratizace. Doplníme nástrahu, odvezeme uhynulé hlodavce.

Po ukončení deratizace odstraníme veškerý materiál. V případě potřeby budeme provádět deratizace pravidelně.


Jak se dostanou do budovy?

Myším stačí k získání přístupu do objektu díra o velikosti 16 mm. Do lidských obydlí se snaží dostat, aby unikly nepřízni počasí, utekly predátorům a také za potravou. Místa s vyšší úrovní nepořádku jsou pro myši rájem. Na půdách, ve sklepích a v garážích tak myši mnohokrát najdou dostatek prostoru, kde se dokáží schovat. Tato místa následně využívají k hnízdění a reprodukci.


Evidence myší

Trus

Tam, kde jsou myši, tam je trus. Běžně jejich trus nalezneme všude, kde se pohybují. Trus je zhruba 5 mm dlouhý a z obou stran špičatý.

Otisky tlapek

Při pravidelných obhlídkách svých teritorií po sobě mohou zanechat stopy. Hlavní evidencí je tak otisk jejich tlapek. Otisk čtyř prstů předních a pěti prstů zadních končetin je tak jasnou evidencí výskytu myší.

Ohlodání

Myši domácí jsou známy pro svou oblibu ohlodávání mnoha věcí. Ve většině případů jsou tak hobliny a čerstvě nahromaděné drobky známkou první myší aktivity. Stopy hlodání mohou být také nalezeny podél hran, rohů a vstupních otvorů, u kterých se myši často pohybují.

Tunely a nory

Snaží se vytvářet hnízda v materiálech, které poskytují dostatek ochrany, jako je izolace a další měkké materiály. Hnízda jsou rozeznatelná svými vstupy a tunely, u kterých se nenachází žádná pavučina ani prach. Často je však u vstupů do hnízd vidět jejich trus.

Zvuky

Po setmění při naprostém tichu mohou být tito malí hlodavci slyšet, jak hlodají a drápou mezi stěnami, běhají v podhledech a mohou také pískat.

Odér

Moč myší hraje důležitou roli v komunikaci s ostatními hlodavci. Často označkují místo k přilákání samičky nebo k varování ostatních samců. Specifický odér však může být značně cítit v místech s vysokým výskytem populace hlodavců nebo v případě dlouhodobého výskytu.


Čím škodí?

Šance na pokousání myší je velice mizivá, jejich přítomnost však může být zdraví nebezpečná.

Jejich trus a moč kontaminuje potravu. V případě vysokého zamoření mohou tvořit kontaminační problémy také v místech, kde hnízdí.

Nemoci, které mohou být přenášeny myšmi jsou např. virus lymfatické choriomeningitidy a otrava jídlem.


Zanechte nám na sebe kontakt.

V nejbližší době se Vám ozveme.