Rus domácí

Hubení švábů – Rus domácí

Nejčastějším švábem u nás je Rus domácí (viz foto).

Upřednostňuje temná, teplá a vlhká místa v nejbližším okolí zdroje potravy. Nejčastěji je tak najdeme v kuchyních a koupelnách. Schovávají se a přežívají ve spárách, škvírách a mezerách.  Přes den si jich nemáme šanci všimnout pokud jejich populace nedosáhla určité úrovně, nebo nebyla vystavena nežádoucím vlivům.

Zhruba 30 vajíček se nachází uvnitř kapsule a při pokojové teplotě jim cesta k dospělosti zabere až 2 měsíce. V průběhu se vyvíjejí a svlékají z kůže. Při tomto aktu však část z nich zahyne, neboť v ní zůstane zaklíněna. Často také konzumují své svlečky. Jejich pohlaví se určí až posledním vývojovým stádiem, kdy se promění v dospělce. Samičky jsou oválnejší a křídla jsou delší než tělo. Naopak samci jsou štíhlejší a křídla nepřesahují délku těla.

Pro jejich správnou kontrolu je nutné:

  • Udržovat maximální čistotu

  • Eliminovat volně dostupnou potravu

  • Minimalizovat škvíry, mezery a praskliny

Švabi se rozmnožují velmi rychle a mohou být zdravotním rizikem. Neoddalujte zásah.

Monitorování

Je velmi důležité mít od začátku kontrolu nad populací a udržovat si její záznamy. K jejich monitorování se používají lepové pasti. Ty jsou pokládány do míst, kterými švábi běžně prochází. Díky monitorování tak můžeme vidět, zda se situace zhoršuje či zlepšuje.

Zásahy proti švábům se musí opakovat každé dva týdny. V případě, že při monitorování a prohlídce není objevena aktivita, lze zásah považovat za poslední.

Gelové nástrahy

Jsou nejlepším řešením kompletní eliminace švábů. Gel je v malých kapkách nanášen do škvír, spár, mezer a také do cest, které švábi běžně volí k nalezení potravy.

Otrávení jedinci se následně vracejí do míst úkrytů, kde zahynou. Na výkalech dospělců a na mrtvých jedincích pak „hodují“ další švábi. Ti jsou následně také otráveni.

Chemický zásah

V případě velkého výskytu Rusa domácího je nejlepší volbou chemický zásah. Ten rapidně sníží populaci a situaci je tak následně možné dostat pod kontrolu pomocí gelové nástrahy.

V průběhu zásahu jsou všechny škvíry, mezery a další potenciální místa, na kterých se můžou švábi schovávat, ošetřeny profesionálním dezinsekčním produktem, jenž na kontakt švába zabije a také za sebou zanechá reziduální vrstvu.

Po takovémto zásahu je nutné pečlivě umýt veškeré plochy, jenž mohou přijít do kontaktu s potravou.

732 555 991