Warning: Undefined array key "hidden" in /data/web/virtuals/219781/virtual/www/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756
Myš domácí - Deratiz

Myš domácí

Byla, je a bude jedním z nejčastějších škůdců se kterými se lze běžně setkat. Velmi často obývají lidská obydlí, nebo se do nich snaží dostat. Páchají škody na majetku, kontaminují potravu a mohou také přenášet nemoci.

Dorůstá velikosti zhruba 10 cm, žije 1,5-3 roky.

Pro jejich správnou kontrolu je nutné:

  • Zamezit myším v přístupu do objektu

  • Eliminovat volně dostupnou potravu

  • Minimalizovat nepořádek

 Neodkládejte deratizaci. Při dobrých podmínkách může samička mít za rok až 100 mláďat.

Monitorování

Je velmi důležité mít od začátku kontrolu nad populací a udržovat si její záznamy. K jejich monitorování se používají lepové pasti. Ty jsou pokládány do míst, kterými švabi běžně prochází. Díky monitorování tak můžeme vidět zda se situace zhoršuje, či zlepšuje.

Zásahy proti švábům se musí opakovat každé dva týdny. V případě, že při monitorování a prohlídce nění objevena aktivita, lze zásah považovat za poslední.

Gelové nástrahy

Jsou nejlepším řešením kompletní eliminace švábů. Gel je v malých kapkách nanášen do škvír, spár, mezer a také do cest jenž švábi běžně volí k nalezení jejich potravy.

Otrávení jedinci se následně vracejí do míst ůkrytů, kde zahynou. Na výkalech dospělců a na mrtvých jedincích pak „hodují“ další švábi. Ti jsou následně také otráveni.

Chemický zásah

V případě velkého výskytu Rusa domácího je nejlepší volbou chemický zásah. Ten rapidně sníží populaci a situaci je tak následně možné dostat pod kontrolu pomocí gelové nástrahy.

V průběhu zásahu jsou všechny škvíry, mezery a další potenciální místa jenž se můžou švábi schovávat ošetřeny profesionálním dezinsekčním produktem, jenž na kontakt švába zabije a také za sebou zanechá reziduální vrstvu.

Po takovémto zásahu je nutné pečlivě umýt veškerá plochy jenž mohou přijít do kontaktu s potravou.

732 555 991