hubení mravenců

Hubení mravenců – mravenec faraón

Do lidských obydlí se dostávají za vidinou potravy (drobky, mastnota apod.) a dobře chráněných míst k jejich hnízdění a rozmnožování. Mastnoty, mrtvý hmyz a sladké nápoje také lákají tohoto malého škůdce. Ve spížích dají přednost sladké potravě a proteinům. Mohou být však objeveni i na místech, kde pro ně žádné zdroje potravy nečekají. Jejich hnízda se většinou nacházejí např. uvnitř zdí, rozvoden kabelů apod., tedy daleko od potravy.

Mravenec faraón patří mezi mravenci k jednomu z nejhůře kontrolovatelných. Při použití nevhodných pesticidů, lze dokonce docílit nechtěnému rozdělení existujících kolonií. To vede k založení nových kolonií na nových místech. Obyvatelé silně zamořených bytů, by se měli zbavit všech mravenci zamořených potravin, neboť mohou přenášet salmonelu a úplavici.

Vysokým rizikem jsou tak pro nemocniční zařízení.

Pro jejich správnou kontrolu je nutné:

  • Udržovat maximální čistotu

  • Eliminovat volně dostupnou potravu

  • Minimalizovat škvíry, mezery a praskliny

Objevili jste doma mravence faraóna?

Prohlídka

Je velmi důležité provést důkladnou prohlídku prostor. Tím zjistíme aktuální infestaci a feromonové cesty, které mravenci používají k dosažení potravy. K nejefektivnějšímu zásahu je nutná příprava klienta/nájemce. Je důležité vyprádznit veškeré skříňky, spíže, šuplíky, prostory pod dřezem apod. Bez těchto kroků není technik schopen provést důkladnou kontrolu a provést efektivní zásah.

Gelové nástrahy

Po důkladné prohlídce bude technik pokládat gelové nástrahy v blízskosti feromonových cest. Tyto nástrahy se nesmí ničím stříkat, umývat apod. Takovým jednáním by došlo k zníčení gelové nástrahy. Více informací Vám předá technik při zásahu.

732 555 991