Dezinsekce pro domácnosti i firmy

  • Kompletní ochrana nemovitosti proti hmyzu a jiným škůdcům
  • Pravidelné kontroly, monitoring a vyhodnocování
  • Výhodné programy pro SVJ, BD, ubytovny, školy a jiná zařízení

JSME VAŠÍ ZBRANÍ V BOJI PROTI ŠKŮDCŮM

Dezinsekce

Je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců.

Ti jsou významným přenašečem infekcí a choroboplodných zárodků, způsobují škodu na zdraví, potravinách, výrobcích apod.

Průběh dezinsekce

U každého druhu hmyzu je jiný způsob hubení, vyplývající z jeho biologie a životních cyklů.

Důležité je, aby technik mohl prozkoumat zamořenou oblast a sám navrhnout řešení, s kterým Vás seznámí. U některého hmyzu se aplikuje postřik (např. štěnice, blecha), jinde požerové nástrahy ( mravenec, šváb), jinde popraš a samozřejmě jejich vzájemná kombinace s ohledem na životní prostředí a efektivnost účinku.

Metody dezinsekce

Mechanická

běžný úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače

Biologická

využití přirozené mezidruhové predace, navození patologických stavů způsobujících úhyn,nebo nedokončení vývoje

Fyzikální

vysoká teplota obecně, sluneční nebo ionizující záření,  ultrazvuk, elektrický proud (pasti)

Chemická

 aplikace různých druhů insekticidů