DEZINFEKCE

Je ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí. Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

DEZINFEKČNÍ LÁTKA

je protimikrobiální činidlo, které se aplikuje na neživé předměty za účelem zničení mikroorganismů.

Dezinfekční látky je potřeba odlišovat od antibiotik, která ničí mikroorganismy uvnitř těla, a od antiseptik, ničících mikroorganismy na živých tkáních. Ideální dezinfekční látka neexistuje. Mnoho dezinfekčních látek je z principu potenciálně škodlivých (nebo i toxických) člověku a zvířatům. Je nutno s nimi zacházet s náležitou opatrností. Pro použití uvnitř objektu se dezinfekční přípravky nesmějí nikdy míchat s jinými čisticími výrobky, protože může dojít k chemické reakci.

Volba dezinfekční látky závisí na konkrétní situaci. Některé mají široké spektrum (zabíjejí téměř všechny mikroorganismy), kdežto jiné sice ničí jen užší škálu patogenních organismů, ale jsou preferovány z jiných důvodů (jsou nekorozivní, nejedovaté nebo levné).

Naše společnost aplikuje  bezchlorovou dezinfekci vhodnou pro :

  • kuchyně, lednice, pulty
  • umyvadla, vany a sprchové kouty
  • psí a kočičí pelíšky, kotce, voliéry a terária
  • pokoje, koberce a textilie u osob v domácím ošetření
  • fitnes, welnes a dopravní prostředky

Spolupracujeme s

Amavictu