Balkon po vyklizení, dezinfekci, dezinsekci a instalaci sítě proti holubům

Balkon po vyklizení, dezinfekci, dezinsekci a instalaci sítě proti holubům