Likvidace odpadu po holubech a kontaminovaných předmětů, vč. jejich likvidace

Likvidace odpadu po holubech a kontaminovaných předmětů, vč. jejich likvidace